Centrumkyrkan Sjöbo

Våra grundvärderingar

Vi tror att man värderar det man gör och man gör det man värderar.


Vi tror att det kristna livet, är just ett liv som kännetecknas av våra värderingar. Lever vi inte ut dem så är det inte våra värderingar, hur mycket vi än talar om dem.


Här följer en kort förklaring till våra grundvärderingar:


Kristus mitt ibland oss: Bygger på ett löfte från Jesu ord: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”  Matt 18:20.  Det innebär att allt som vi läser om Jesus i bibeln är möjligt mitt ibland oss idag också.


Gemenskap: Det är inget som vi ska prestera utan snarare något vi ska upptäcka. Gemenskapen och dess kraft finns nerlagd i tron. (Se 1 Joh 1:7)


Tjänande ledarskap: Går bäst att beskriva med orden: ” Han ska bli större och jag bli mindre.” Joh 3:30. Tjänande ledarskap ser till att andra växer och mognar och kommer till sin rätt.


Lärjungaskap: Hela nya testamentet i bibeln handlar om lärjungar, är skrivet av lärjungar och skrivet för lärjungar till Jesus Kristus. Tro är att följa efter Jesus. Tillsammans hjälper vi varandra att hitta en tro som bär i den tid vi lever.


Mission: Som kristna har vi fått ett uppdrag: ” Gå ut och gör alla folk till lärjungar: Döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er.”  Matt 28:19-20. Grundtanken är att den kärlek som Gud ger mig, vill jag ge vidare till andra.

Hem