Centrumkyrkan Sjöbo

Guds tanke är att inget barn föds utan en familj. Det har en mamma och en pappa och en rad släktingar. Från första stund när det kommer till den här världen ska det vara omgivet av föräldrar som ger det kärleksfull omsorg. Tyvärr är detta ett ideal som inte existerar för många människor.


De första kristna organiserade sig i ”hus” eller ”hushåll”, små grupper med ett mindre antal människor. De använde inte speciella byggnader utan möttes i varandras hem och hjälptes åt att fylla varandras behov. Allt ifrån att dela med sig av sina tillgångar till att uppmuntra och älska varandra. Deras tro var en livsstil.


Under de närmaste århundradena efter Jesus Kristus fungerade kyrkan som en familj men successivt förändrades den till en organisation. Mötena i hemmen ersattes av möten som hölls i speciella byggnader som kallades ”kyrkor”. Församlingen förändrades från att vara en levande gemenskap som bar människor, till att bli en institution som bärs av människor.


Ordet kyrka kommer från ett grekiskt ord som betyder ”det utkallade folket”. Guds tanke var att bygga ett rike som skulle kännas igen på relationer, inte kyrkobyggnader.


När man blir en kristen föds man andligt in i en familj, Guds hus (jämför med ordet kungahus). Guds tanke med sin kyrka, är att man som ”nyfödd” kristen ska få en familj som kan ge hjälp, stöd, uppmuntran och kärlek.


För att det inte bara ska bli fina ord, tror vi att man behöver omorganisera kyrkan till mindre gemenskaper, så kallade cellgrupper. Dessa träffas varje vecka i varandras hem men som finns till för varandra alla dagar i veckan.

  En stor familj

av små grupper

Hem