Centrumkyrkan Sjöbo

Cellgrupper varannan vecka


Centrumkyrkan bygger på cellgrupper, en cellgrupp är 5-15 pers. som träffas varannan vecka i varandras hem.

 

Cellen utgör den minsta delen i kroppen, på samma sätt utgör cellgruppen den minsta delen i Kristi kropp, som är Kyrkan. Cellgruppen är Kyrkan i miniformat.

 


 

Hem

Mars ..................................................……....….........………........................

1719


21


24
28


29

söndagtisdag


torsdag


söndag
torsdag


fredag

kl 17kl 17.30 - 19.30


kl 18 - 20


kl 10.30
kl 19 - 20


kl 19

Bön för Skåne

Ystad


Cellgrupp Mattias & Mia


Cellgrupp Joacim & Anna


Gudstjänst och årsmöte

Lovsång, Joacim Lindahl undervisar, förbön o nattvard.

Smörgås och kaffe efter gudstjänst. Efter fika årsmöte.


Kvällsbön


”Fusion” med övernattning i kyrkan

Ungdomsgruppen från Lund PK kommer till oss.

April ..............................................……....….............………........................

tisdag


torsdag


söndag
torsdag


tisdag


torsdag


söndagtorsdag


tisdag

kl 17.30 - 19.30


kl 18 - 20


kl 10.30
kl 19 - 20


kl 17.30 - 19.30


kl 18 - 20


kl 11kl 19 - 20


kl 17.30 - 19.30

Cellgrupp Mattias & Mia


Cellgrupp Joacim & Anna


Gudstjänst och årsmöte

Lovsång, Curt Levin undervisar, förbön o nattvard.

Smörgås och kaffe efter gudstjänst.


Kvällsbön


Cellgrupp Mattias & Mia


Cellgrupp Joacim & Anna


Ekumenisk Påskdagsgudstjänst

Gamla S Åsums kyrka.


Kvällsbön


Cellgrupp Mattias & Mia

2


4


7
11


16


18


2125


30Bra att veta:

  1. Varannan onsdag (ojämna veckor) kl 17.30 - 19.30  träffas vi i Församlingshemmet för att umgås, samtala, dricka kaffe och spela olika brädspel.

  VÄLKOMMEN!

Maj .................................................……....….............………........................

torsdag


söndag


kl 18 - 20


kl 10.30

Cellgrupp Joacim & Anna


Gudstjänst

Lovsång, Niklas Lorentzon undervisar, förbön o nattvard.

Smörgås och kaffe efter gudstjänst.

2


5