Centrumkyrkan Sjöbo

Cellgrupper varannan vecka


Centrumkyrkan bygger på cellgrupper, en cellgrupp är 5-15 pers. som träffas varannan vecka i varandras hem.

 

Cellen utgör den minsta delen i kroppen, på samma sätt utgör cellgruppen den minsta delen i Kristi kropp, som är Kyrkan. Cellgruppen är Kyrkan i miniformat.

 


 

Hem

Januari .............................................……....….........………........................

4


911


14
16


18
2324


25


28

3031

torsdag


tisdagtorsdag


söndag
tisdag


torsdag
tisdagonsdag


torsdag


söndag

tisdagonsdag


kl 19 - 20


kl 7.30 - 8. 30

kl 17.30 - 19.30


kl 18 - 20


kl 10.30
kl 7.30 - 8.30


kl 19 - 20
kl 7.30 - 8.30

kl 18 - 20


kl 18 - 20


kl 18 -20


kl 10.30

kl 7.30 - 8.30

kl 18 - 20


kl 18 -20

Kvällsbön  - Jesu dop  - Matt 3:13-17


Morgonbön i bönerummet.

Cellgrupp M & M  - Livets källa - Joh 2:1-11


Cellgrupp A & J  - Livets källa - Joh 2:1-11


Gudstjänst - Livets källa - Joh 2:1-11

Lovsång, undervisning av Joacim Lindahl, förbön och nattvard.

Sopplunch efter gudstjänst.


Morgonbön i bönerummet.


Kvällsbön  - Jesus skapar tro  - Matt 8:5-13


Fasta- och böneveckor


Morgonbön i bönerummet.

Kvällsbön  - Nåd och tjänst - Matt 20:1-16


Kvällsbön  - Nåd och tjänst - Matt 20:1-16


Kvällsbön  - Nåd och tjänst - Matt 20:1-16


Gudstjänst - Nåd och tjänst - Matt 20:1-16

Lovsång, undervisning av Tina Aronson, Malmö International Church förbön och nattvard.

Sopplunch efter gudstjänst.


Morgonbön i bönerummet.

Kvällsbön  - Uppenbarelsens ljus - Luk 2:22-40


Kvällsbön  - Uppenbarelsens ljus - Luk 2:22-40

Februari .......................................……....….............………........................

torsdag


fredag -

söndag


tisdagtorsdag


söndag
tisdag


torsdag


tisdagtorsdag


söndag

tisdag

kl 18 - 20

kl 7.30 - 8.30

kl 17.30 - 19.30


kl 18 - 20


kl 10.30
kl 7.30 - 8.30


kl 19 - 20


kl 7.30 - 8.30

kl 17.30 - 19.30


kl 18 - 20


kl 10.30

kl 7.30 - 8.30

Kvällsbön  - Uppenbarelsens ljus - Luk 2:22-40


Bönekonferens - Pingstkyrkan i Hässleholm.

Avslutning på bön- och fasteveckorna. Program kommer i jan.


Morgonbön i bönerummet.

Cellgrupp M & M  - Kärlekens väg - Luk 18:31-43


Cellgrupp A & J  - Kärlekens väg - Luk 18:31-43


Gudstjänst - Kärlekens väg - Luk 18:31-43

Lovsång, Joacim Lindahl undervisar, förbön och nattvard.

Soppa efter gudstjänst.


Morgonbön i bönerummet.


Kvällsbön  - Prövningens stund - Matt 4:8-11


Morgonbön i bönerummet.

Cellgrupp M & M  - Prövningens stund - Matt 4:8-11


Cellgrupp A & J  - Prövningens stund - Matt 4:8-11


Gudstjänst - Prövningens stund - Matt 4:8-11

Lovsång, undervisning av Börje Schönbeck, Simrishamn, förbön och nattvard.

Soppa efter gudstjänst.


Morgonbön i bönerummet.

1


2-468


11
13


15


2022


25

27


Bra att veta:

  1. Fr o m januari är kvällsbönen på torsdagar.


  1. 22 jan - 4 feb är det bön- och fasteveckor. Inga cellgrupper dessa veckor. Ta vara på       tiden att stilla dig och söka Guds ansikte!


  1. Helgen 2 - 4 feb är det bönekonferens i Hässleholm, som är avslutning på böneveckorna.


  1. Varannan onsdag kl 18 - 20 är det ”Onsdagar på Flora”. Titta förbi på en kopp kaffe för att fika, prata, spela spel med gamla och nya Sjöbo-bor. Tilltugg tar var och en med sig.