Centrumkyrkan Sjöbo

Cellgrupper varannan vecka


Centrumkyrkan bygger på cellgrupper, en cellgrupp är 5-15 pers. som träffas varannan vecka i varandras hem.

 

Cellen utgör den minsta delen i kroppen, på samma sätt utgör cellgruppen den minsta delen i Kristi kropp, som är Kyrkan. Cellgruppen är Kyrkan i miniformat.

 


 

Hem

Mars ..................................................……....….........………........................

1


4


68


11
13


15


2022


25
27


29

torsdag


söndag


tisdagtorsdag


söndag
tisdag


torsdag


tisdagtorsdag


söndag
tisdag


torsdag

kl 19 - 20


kl 17


kl 7.30 - 8.30

kl 17.30 - 19.30


kl 18 - 20


kl 10.30
kl 7.30 - 8.30


kl 19 -20


kl 7.30 - 8.30

kl 17.30 - 19.30


kl 18 - 20


kl 10.30
kl 7.30 - 8.30


kl 19 -20

Kvällsbön  - Kampen mot ondskan - Luk 11:14-26


Bön för Skåne Pingstkyrkan, Tomelilla


Morgonbön i bönerummet.

Cellgrupp M & M Alphakurs del 3


Cellgrupp A & J  Alphakurs del 3


Gudstjänst och årsmöte - Livets bröd - Joh 6:1-15

Lovsång, undervisning av Curt Levin, förbön och nattvard.

Sopplunch efter gudstjänst. Därefter årsmöte.


Morgonbön i bönerummet.


Kvällsbön  - Guds mäktiga verk - Luk 1:26-38


Morgonbön i bönerummet.

Cellgrupp M & M Alphakurs del 4


Cellgrupp A & J  Alphakurs del 4


Gudstjänst - Vägen till korset - Luk 19:28-40

Lovsång, undervisning av Joacim Lindahl, förbön och nattvard.

Fruktmingel efter gudstjänst.


Morgonbön i bönerummet.


Getsemanestund i församlingshemmets kapell

- Det nya förbundet - Luk 22:7-23

April ..............................................……....….............………........................

söndagtisdagtorsdag


söndag
tisdag


torsdag


tisdagtorsdag


söndag
tisdag


torsdag

kl 11kl 7.30 - 8.30

kl 17.30 - 19.30


kl 18 - 20


kl 10.30
kl 7.30 - 8.30


kl 19 - 20


kl 7.30 - 8.30

kl 17.30 - 19.30


kl 18 - 20


kl 10.30
kl 7.30 - 8.30


kl 19 - 20

Ekumenisk gudstjänst - Kristus är uppstånden! - Luk 24:1-12

Vi firar påskdagsgudstjänst tillsammans i S Åsums kyrka.


Morgonbön i bönerummet.

Cellgrupp M & M Alphakurs del 5


Cellgrupp A & J  Alphakurs del 5


Gudstjänst

Lovsång, undervisning av Håkan Axell, LP-Ung, förbön och nattvard. Fruktmingel efter gudstjänst.


Morgonbön i bönerummet.


Kvällsbön  - Den gode herden - Joh 10:1-10


Morgonbön i bönerummet.

Cellgrupp M & M Alphakurs del 6


Cellgrupp A & J  Alphakurs del 6


Gudstjänst - Vägen till livet - Joh 16:16-22

Lovsång, undervisning av Joacim Lindahl, förbön och nattvard.

Fruktmingel efter gudstjänst.


Morgonbön i bönerummet.


Kvällsbön  - Att växa i tro - Joh 16:5-11


135


8
10


12


1719


22
24


26
Bra att veta:

  1. Varannan onsdag (ojämna veckor) kl 18 - 20 är det ”Onsdagar på Flora”. Titta förbi på en kopp kaffe för att fika, prata, spela spel med gamla och nya Sjöbo-bor. Tilltugg tar var och en med sig.


  1. Alphakurs under våren i våra cellgrupper. Nyfiken? Ta kontakt med Joacim 0703-459355 eller Helena 0705-947058.