Centrumkyrkan Sjöbo

Cellgrupper varannan vecka


Centrumkyrkan bygger på cellgrupper, en cellgrupp är 5-15 pers. som träffas varannan vecka i varandras hem.

 

Cellen utgör den minsta delen i kroppen, på samma sätt utgör cellgruppen den minsta delen i Kristi kropp, som är Kyrkan. Cellgruppen är Kyrkan i miniformat.

 


 

Hem

November ............................................……............………........................

3
7101215
17
212630

söndag
torsdagsöndagtisdagfredag
söndag
torsdagtisdaglördag

kl 10.30
kl 18 - 20kl 17kl 17.30 - 19.30

kl 18.30 - 20.30


kl 20 - 23
kl 10.30 
kl 18 - 20kl 17.30 - 19.30

kl 18.30 - 20.30


kl 13 - 18

Gudstjänst

Ingemar Lilja undervisar, lovsång och nattvard. Frukt och kaffe efter gudstjänst.


Bön och lovsång

Med böneskola och ämnet ”Tro”


”Ett förvandlat Skåne genom bön”

Pingstkyrkan i Helsingborg, Gåsevägen 10.


Cellgrupp Mia och Mattias grupp

Cellgrupp Helena och Magnus grupp


”Thank God for pancakes!” (”Pannkakskyrkan”)

Våra ungdomar bjuder ungdomar från Sjöbo på pannkakor, gemenskap, lek, spel och en andakt.


Gudstjänst

Ungdomarna håller i gudstjänsten - undervisar, leder lovsång och nattvard. Frukt och kaffe efter gudstjänst.


Bön och lovsång

Med böneskola och ämnet ”Överenskommen bön”


Cellgrupp Mia och Mattias grupp

Cellgrupp Helena och Magnus grupp


Hämtning och utdelning av matkassar

Mer info kommer!


December ............................................……............………........................

158

1013
15


1819


28


söndagtorsdagsöndag

tisdagfredag
söndag


torsdagtisdag


lördag

kl 11kl 18 - 20kl 10.30

kl 17.30 - 19.30

kl 18.30 - 20.30


kl 20 - 23
kl 10.30 


kl 18 - 20kl 18


kl 13 - 18

Ekumenisk Adventsgudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans i S Åsums kyrka. OBS! Tiden!


Bön och lovsång

Med böneskola och ämnet ”Några tips, A”


Extra gudstjänst med vigsel

Curt Levin viger brudparet Emnet och Ghirmay. Predikan, lovsång och nattvard. Fest i församlingshemmet efter gudstjänsten. Anmälan till Helena.


Cellgrupp Mia och Mattias grupp

Cellgrupp Helena och Magnus grupp


”Thank God for pancakes!” (”Pannkakskyrkan”)

Våra ungdomar bjuder ungdomar från Sjöbo på pannkakor, gemenskap, lek, spel och en andakt.


Gudstjänst med JULFEST för alla

Lars-Göran Rönnberg har bibelbilder, dockteater och

tävlingar. Vi sjunger julens sånger och delar nattvard.


JULBORD efter gudstjänst.


Bön och lovsång

Med böneskola och ämnet ”Några tips, B”


Livsgnistans julfest


Hämtning och utdelning av matkassar

Mer info kommer!


Januari 2020 ......................................……............………........................

Cellgrupp Mia och Mattias grupp

Cellgrupp Helena och Magnus grupp


Gudstjänst

Vi firar årets första gudstjänst tillsammans!

kl 17.30 - 19.30

kl 18.30 - 20.30


kl 10.30

tisdagsöndag

1315

Onsdagsträffen - varannan ons (ojämna veckor) kl 18.30 - 19.30 träffas vi i Församlingshemmet för att umgås, samtala, dricka kaffe och spela olika spel.

VÄLKOMMEN!


MATKASSAR - vi är med och minskar matsvinnet genom att dela ut matkassar lör v 48 och lör v 52.