Centrumkyrkan Sjöbo

Cellgrupper varannan vecka


Centrumkyrkan bygger på cellgrupper, en cellgrupp är 5-15 pers. som träffas varannan vecka i varandras hem.

 

Cellen utgör den minsta delen i kroppen, på samma sätt utgör cellgruppen den minsta delen i Kristi kropp, som är Kyrkan. Cellgruppen är Kyrkan i miniformat.

 


 

Hem

Januari ............................................……............……….............................

14 - 16


17
21 - 23


25

 


26
30


31/1 - 2/2

tis - tors


fre
tis - tors


lörsön
tis - tors


fre - sön

kl 18 - 20


kl 20 - 23
kl 18 - 20


kl 13 - 17kl 10.30
kl 18 - 20


Bön inför det nya året


”Thank God for pancakes!” (”Pannkakskyrkan”)

Våra ungdomar bjuder ungdomar från Sjöbo på pannkakor, gemenskap, lek, spel och en andakt.


Ekumenisk bönevecka


Hämtning och utdelning av matkassar

Mer info kommer!


Gudstjänst

Hanna Philipson, Staffanstorp, undervisar och leder

lovsång och nattvard. Frukt och kaffe efter gudstjänst.


Bön och lovsång


Bönekonferens i Hässleholm

Se separat program


Februari ...............................................……............………........................

49
13


14
182223
28/2 - 1/3


tissön
tors


fre
tislörsön
fre - sön

kl 17.30 - 19.30

kl 18.30 - 20.30


kl 10.30 
kl 18 - 20


kl 20 - 23
kl 17.30 - 19.30

kl 18.30 - 20.30


kl 13 - 17kl 10.30
Cellgrupp Mia och Mattias grupp

Cellgrupp Helena och Magnus grupp


Gudstjänst

Saul Munos undervisar, lovsång och nattvard. Frukt och kaffe efter gudstjänst.


Bön och lovsång


”Thank God for pancakes!” (”Pannkakskyrkan”)

Våra ungdomar bjuder ungdomar från Sjöbo på pannkakor, gemenskap, lek, spel och en andakt.


Cellgrupp Mia och Mattias grupp

Cellgrupp Helena och Magnus grupp


Hämtning och utdelning av matkassar

Mer info kommer!


Gudstjänst

Curt Levin undervisar, lovsång och nattvard. Frukt och kaffe efter gudstjänst.


Konferens i Europaporten, Malmö

Program kommer längre fram.


Onsdagsträffen - varannan ons (ojämna veckor) kl 18.30 - 19.30 träffas vi i Församlingshemmet för att umgås, samtala, dricka kaffe och spela olika spel.

VÄLKOMMEN!


MATKASSAR - vi är med och minskar matsvinnet genom att dela ut matkassar lör 25/1 och lör 22/2.