Centrumkyrkan Sjöbo

Centrumkyrkan

Logotypen för vår kyrka är det vita korset med rött centrum.


Det kristna korset utgörs av två linjer som korsar varandra, den vertikala och den horisontella. Den vertikala symboliserar Jesu relation med Fadern. Den horisontella Jesus utsträckta händer till hela mänskligheten. Där de linjerna möts finner vi Jesus hjärta.


Där i mitten av korset har vi hämtat vår logotype som också är symbolen för cellgruppen. Den röda färgen symboliserar Kristus mitt ibland oss, vilket är förutsättningen för att cellgruppen ska utgöra en kristen gemenskap.


Centrumet är Kristi hjärta, ett missionerande hjärta, som slår tillsammans med Faderns hjärta för varje människa som ännu inte känner Gud.


Där, i centrumet av den kristna tron, hittar vi också betydelsen av namnet Centrumkyrkan.


När kyrkan växer genom att den ena cellen läggs till den andra, förblir ändå centrumet intakt i hela kyrkan och i varje cell, samtidigt som det når allt fler i en rörelse utåt.

Hem