Centrumkyrkan Sjöbo

Besöksadress

Lilla Norregatan 29

(fd hantverkshemmet)
Bankgiro  5587-2188
Pastor Curt Levin

0703 - 95 16 17

curtlevin@telia.comDiakon Helena Lindahl

helena.lindahl70@gmail.comPostadress 

Centrumkyrkan

Box 77

275 22 SJÖBO

Hem