Centrumkyrkan Sjöbo

Gudstjänsten

I gudstjänsten, den stora samlingen, kommer den lokala kyrkan samman och firar den gudstjänst som pågår var dag i och genom cellgruppen.


Tillsammans tjänar vi Gud var dag.

Tillsammans kommer vi  och firar Guds tjänst.


I gudstjänsten kommer tacksamheten över livet, som levs i vardagen tillsammans med Kristus, till uttryck.


En gudstjänst är Gudsinriktad och kan bara bli levande och äkta om livet i vardagen med Gud är levande och äkta. Det är först då vi har något att fira när vi kommer tillsammans.

Hem