Centrumkyrkan Sjöbo

Cellgrupper

”Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.” 1 Kor 12:27


En av de vanligaste bilderna i bibeln på Kyrkan är Kristi kropp.Tanken är att Kristus är Kyrkans huvud och Kyrkan, som utgörs av de troende, är Hans kropp. Genom Kyrkan, fylld av den Helige Ande, är Jesus än idag närvarande på jorden.


Kyrkan är alla kristna över världen, den globala Kyrkan. Den enskilde troende tillhör kyrkan på den plats där hon bor, den lokala kyrkan.


Kyrkan bör vara en levande gemenskap som bär människor, inte bara en abstrakt tanke. Därför tror vi att kyrkan behöver omgruppera sig i bibliska smågrupper på 5-15 personer, så kallade cellgrupper.


På samma sätt som cellen utgör den minsta delen i kroppen, på samma sätt utgör cellgruppen den minsta delen i Kristi kropp, som är Kyrkan.


Cellgruppen är kyrkan i miniformat. Hela tanken med Kyrkan tror vi bäst förstås och blir synlig

i och genom cellgruppen.


Hem