Centrumkyrkan Sjöbo

Cellgruppen


Gemen-skap


Kristus mitt ibland oss


Tjänande ledarskap


Mission


Lärjunga-skap

  1. De är:


  2. Kristus mitt ibland oss

  3. Gemenskap

  4. Tjänande ledarskap

  5. Lärjungaskap

  6. Mission

Symbolen för cellgruppen är det vita korset med rött centrum som också utgör vår kyrkas logotype.


Cellgruppen är en mindre gemenskap på 5-15 personer som träffas varje vecka i varandras hem men som också försöker finnas till för varandra alla övriga dagar.


Tanken är att man i och genom cellgruppen lever ut sitt kristna liv. Vi har identifierat våra grundvärderingar som kännetecknar det kristna livet och som vi också vill ska känneteckna våra cellgrupper och vår kyrka.

Hem